Den viktigaste berättelsen

#49 Leyla Acaroglu – Design created the mess. Design can get us out of it

Leyla Acarouglu is an award winning designer, social scientist and entrepreneur, who challenges people to think differently about how the world works.
Leyla was awarded 2016 Champion of the Earth by the United Nations Environment Programme and her TED talk on sustainability has been viewed over a million times. She leads presentations around the world on activating positive social and environmental change through creative interventions.
She is the founder of the UnSchool of Disruptive Design, and two design agencies, Disrupt Design and Eco Innovators.
In this interview we talk about how design created the mess we are in and how design can get us out of it, about the importance of system thinking and circular economy, and how we can change the educational system to better meet the challenges of today. And much more.

More info:
About Leyla
Whatch Leyla’s Ted Talk : Paper beats plastic? How to rethink environmental folklore
Edward de Bono:
Learn more about the life of Dr. de Bono, his books, his ideas and the courses that can improve the way you think by training your brain for success.
The podcast Freakonomics

 

 

 

#48 Kali Andersson – Vi behöver vara många som står i vägen!

Kali Andersson sa upp sig från jobbet som psykolog på sjukhuset där hon jobbade med patienter som hade kronisk smärta. Nu skriver hon en bok om klimatångest och är föräldraledig.
Vilka strategier använder vi för att hantera vår klimatångest och varför behövs den? Vilken roll spelar aktivismen för en mer klimatsmart värld och hur kan vi bli mer hållbara aktivister?
Kali berättar om att vara utklädd till dinosaurie på klimattoppmötet i Paris och kraften i att vara med och stoppa driften i Vattenfalls kolgruva Scwhartze Pumpe i Tyskland.

Mer att läsa:
Debattartikel
från Journalisten om varför skrämselretoriken inte funkar
Om hot-utforskande och trygghetssystemet

#47 Unga är en outnyttjad resurs i omställningen!

Vilken roll spelar unga människor spelar i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle? Och vilken roll skulle de kunna spela?
Gäster är Erik Wallnér från Solcellskollen, Johan Larsson från Challenge Lab på Chalmers och Martin Ahrin Larsson från Miljöbron.
Vi träffades i Klimatpoddens monter på Svenska Mässan i Learning Labs under Kunskap och Framtid i slutet av november.
Med runt bordet sitter också Ulrika Olsson och Kajsa Schippers som går på danslinjen på Löftadalens folkhögskola och Felicicia Bodin som går på musikallinjen på samma skola.

#46 Agera tillsammans & lindra din klimatångest

Dagens avsnitt spelades in under Learning Labs på Svenska Mässan, den 25 november.
Runt bordet i Klimatpoddens monter sitter Bo Norrman, innovationsrådgivare på Chalmers innovationskontor och dessutom Klimatpoddens allra första gäst, Annika Hagberg, miljövetare och klimataktivist och Carl Thorshag, som pluggar humanekologi och är aktiv i Fossilgasfällan.

Om jag ska sammanfatta diskussionen: Det bästa sättet att lindra klimatångesten är att agera. Och gärna tillsammans med andra. Och det finns förstås många olika sätt att göra det på. Själv startade jag  Klimatpodden som ett sätt att lindra min egen allt mer tilltagande klimatångest.

Mer info:

Bo Norrmans blogg Deep thoughts

Några boktips:

boktips klimat

 

#45 Rob Hopkins – Transition is more like a party than a protest march

Rob Hopkins is an independent activist and writer on environmental issues, based in Totnes, England and the founder and figurehead of the Transition movement, which he initiated in 2005.

In this episode Rob talks about the powerful transition movement, permaculture, the importance of imagination to rebuild the world, why we need to talk a lot more about resilience rather than sustainability, the tyranny of volunteerism, and why the transition movements need entrepreneurs but also psychotherapists.

More information:

About Rob Hopkins
The Transition Movement
Transition Totnes
Books by Rob Hopkins

 

 

 

 

 

 

#44 Nina Ekelund – Näringslivet behöver en mer ambitiös klimatpolitik

Nina Ekelund är generalsekreterare för Hagainitiativet, ett företags-nätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan.
Nina har över 20 års erfarenhet av att driva miljö- och klimatfrågor, bl.a. på Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen, Miljöförvaltningen i Stockholms stad och Stockholm Resilience Centre.
Under 2015-2016 satt hon med som sakkunnig i Miljömålsberedningen som hade ansvar för att ta fram nya klimatmål för Sverige. Hon är också Styrelseordförande och partner i 2050, som jobbar för att skapa goda affärer på en planet balans.
Vi träffades den 5 oktober på Hagainitiativets nya kontor på Skeppsbron
Det blev ett spännande samtal om näringslivets roll i omställningsarbetet, vad det är som får näringslivet att agera, anklagelserna om ”greenwashing”, varför det egentligen är lönsamt att vara klimatsmart, om det verkligen måste vara lönsamt, om Parisavtalets betydelse för näringslivet och om vi kanske behöver en helt ny samhällsordning.

Musik: Naming Stars av Chad Lawson

Läs & se mer:
Höga klimatambitioner är lönsamt för företagen – debattartikel i Göteborgs-Posten
VD med fika -film där politiker intervjuar företagsledare om klimat och miljö
Sternrapporten– översatt och kommenterad av Naturvårdsverket
Sweden has shown that climate action and economic growth are absolutely linked – Debattartikel i Huffington Post av Nina Ekelund och Isabella Lövin
Svenska Greenwashingpriset 2017, där Hagainitiativet var en av de nominerade

 

#43 Erik Wallnér – Solceller förändrar samhället

Erik Wallnér är en av grundarna till Solcellskollen, en obereonde webbtjänst som ska göra det enklare och tryggare att investera i solceller. Målet är en mer lättorienterad, och mer transparent, svensk solcellsmarknad.

2015 skrev Erik Wallnér sitt examensarbete på Chalmers om barriärer på den svenska solcellsmarknaden, som lade grund för arbetet med Solcellskollen.
2011 blev han utsedd till årets teknolog på Chalmers av Tekniska Samfundet, inte minst för sitt engagemang i en hållbar utveckling.
Han har också varit ordförande för Chalmers Students for Sustainability.

Erik och jag träffades högt över takåsarna den 3 oktober i en lägenhet högt över takåsarna i Göteborg.
Det blev ett samtal om Solcellskollen, den växande marknaden för solceller, utmaningarna med att införa solceller, fascinationen över vårt elnät och hur solceller förändrar samhället.

Följ Erik och Solcelskollen på Twitter: @erikwallner @solcellskollen

#41 Annika Digréus och Jenny Stiernstedt – Klimatfrågan kommer att ta större plats i medierna

Journalisterna Annika Digréus och Jenny Stiernstedt bevakar klimatfrågan, Annika i Dagens Eko och Jenny i Svenska Dagbladet

Vi träffades på Stockholm Environment Institute den 14 juni för att prata om journalistiken och klimatförändringarna. Varför har de valt att bevka just klimatfrågan och vad gör klimatfrågan så speciell att rapportera om? På vilket sätt skiljer den sig från andra områden och hur gör man för att nå ut med nyheterna? Ska man fokusera på hoten eller möjligheterna?
Och hur kan det komma sig att media inte bevakar frågan ännu mer?

#40 Fredrik Hedenus – Vi måste äta klimatsmart för att nå tvågradersmålet!

Chalmersforskaren Fredrik Hedenus tittar på strategier för att minska klimatpåverkan från energi och matproduktion.
Hur ser en klimatsmart diet ut och måste alla verkligen bli veganer?
Hur är det egentligen med ekologisk mat? Ligger det något i vad forskaran på SLU säger, att ekologisk mat inte är så klimatsmart?
Och varför tycker Fredrik att det är så viktigt att skilja forskarrollen från aktivistrollen?

Mer info:
Se tv-programmet Zero Impact, där Fredrik medverkar
beräknades utsläppen i Zero Impact
Forskningsrapport:
The importance of reduced meat and dairy consumption for meeting stringent climate change targets

Debattartikel: Femtio burgare gjorda av bönor påverkar klimatet lika mycket som en enda hamburgare gjord på nötkött.