Finns det lite stolthet kvar finns det också hopp om bättring
https://m.youtube.com/watch?v=97smw7R-ijM