Den viktigaste berättelsen

#44 Nina Ekelund – Näringslivet behöver en mer ambitiös klimatpolitik

Nina Ekelund är generalsekreterare för Hagainitiativet, ett företags-nätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan.
Nina har över 20 års erfarenhet av att driva miljö- och klimatfrågor, bl.a. på Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen, Miljöförvaltningen i Stockholms stad och Stockholm Resilience Centre.
Under 2015-2016 satt hon med som sakkunnig i Miljömålsberedningen som hade ansvar för att ta fram nya klimatmål för Sverige. Hon är också Styrelseordförande och partner i 2050, som jobbar för att skapa goda affärer på en planet balans.
Vi träffades den 5 oktober på Hagainitiativets nya kontor på Skeppsbron
Det blev ett spännande samtal om näringslivets roll i omställningsarbetet, vad det är som får näringslivet att agera, anklagelserna om ”greenwashing”, varför det egentligen är lönsamt att vara klimatsmart, om det verkligen måste vara lönsamt, om Parisavtalets betydelse för näringslivet och om vi kanske behöver en helt ny samhällsordning.

Musik: Naming Stars av Chad Lawson

Läs & se mer:
Höga klimatambitioner är lönsamt för företagen – debattartikel i Göteborgs-Posten
VD med fika -film där politiker intervjuar företagsledare om klimat och miljö
Sternrapporten– översatt och kommenterad av Naturvårdsverket
Sweden has shown that climate action and economic growth are absolutely linked – Debattartikel i Huffington Post av Nina Ekelund och Isabella Lövin
Svenska Greenwashingpriset 2017, där Hagainitiativet var en av de nominerade

 

Kommentera

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS