Den viktigaste berättelsen

#61 Anders Wijkman – Politiker kan förflytta berg

Anders Wijkman är samhällsdebattör och författare med ett politiskt förflutet i EU-parlamentet.
Det här samtalet spelades in den 4 maj under Klimatriksdagens EU-dag på debaser i Stockholm, EU Climate Vision Stockholm. Det blev en tät diskussion om vad EU måste göra för att möta klimatmålen och vad de hittills har gjort efter mer än 20 års klimatpolitik, vilket är alldeles för lite jämfört med vad som kommer att krävas fram till 2030.

Mer info
Klimatriksdagen
Rom-klubben efterlyser nya ekonomiska modeller
Mer om Anders Wijkman
Climate-KIC

Kommentera

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS